לוקח סטטוסקופ מול העיניים והיא לא אקבע עם העיניים אחרי סטטוסקופ