ואם יש איזה לילד אחד אז היה את זה לכל הילדים בקיצור שאול מין ונפל עלינו