מכירת הייתי חייבת ללכת לבית חולים אסף הרופא שיש עוד נראים בדיקות