ואז לא יהיה טלפון הייתי צריכה לרוץ ליד תחנת המוניות שהייתה במרכז