אז נהג משאית לבית חולים אסף הרופא חיכה עד שגמרתי וכמובן שהרופאים אמרו