והנה ומה אבל ליתר ביטחון ביתר שהרופא אמר שיש לה טיסה