צורה של תשלום עבור הדבר הזה זה ככה זה היה אז בראשון