שזה המצאת המאה תאומים זה המצאת המאה אין מה להגיד ואנחנו מרוצים ומקווים