באזור 32, ירקונה, ישראל at 17/12/2019, 13:16:54 ברכה מניסטרסקי מספרת 17/12/2019