ברכה מניסטרסקי מספרת על היידיש בשילוב ציטוטים מהספר "ביידיש היו אומרים..." של רחל דביר 4/2/2020