אני לא בדרך כלל לא מגיעה לשם אלא אם כן זה משהו קיצוני