זה אומר שהוא מגיע מה זה ראש השנה והוא לא יודע מה למה