בינתיים כמעט 100% מדויקים כניסה 3:30 4:00 מה פירוש