לבדוק כל מידע על לסמוך רק על עצמנו לשמור על הפרטיות שלנו ועל הנתונים שאנחנו