סוגריים מרובעים ככה שאנחנו מכניסים את המידה שלנו זאת אומרת