תוכנית כזאת את האור אנחנו אוכלים לתת לו אפילו דוגמאות