משהו פישר באמת חדש מהשבועות האחרונים עוד דוגמה לזה שהכלים היה ממשיך