מה שנקרא כתום עם זהב שנפתחת אני אראה לכם איך אתם מגיעים אליי