אני מיד מראה איך מגיעים לפני שאני מראה את מגיעים לזה