עוד נמצא כי אני רוצה להראות לכם אני אדבר איתך אחר כך