אני אראה לכם רגע איך זה נראה אצלי ואני אראה לכם גם איך להגיע לזה