לפעמים אני רוצה לקבל ממך דוגמאות שהיו מאוד מעניינות