זה בדיוק בדיוק זה לא מעניין אותך שאתה לא רוצה את זה כשאתה רוצה לספר