אבל הם לא קיבלו את כולם ביחד זה היה כמו כאילו כל זה חיברו אותי