אני אתרום זה מה שאמרתי קראתי אינטרנט אבל נמצא כאילו כבר