תבין אותי לכל מיני כיוונים אחד אומר שאני יכולה לפנות אליהם