איזה יוצא אני עושה ללקוחות שלי חייבים שתהיה טרמינולוגיה אחת לאירגון שלנו