כולם רוצים להיות שימייל על הפנייה לקוח חדש אם רוצים לכתוב הצעת מחיר פה החדש