אני אעדכן אתכם תקשיבו אני הולכת אני הולכת לעדכן נוטשת חדש