נכון בגלל זה אני אומרת אני מעדכנת אנשים אני אומרת את זה כי אנחנו הולכים