אז בבקשה לרשום אומרת לו תעשה לי סידרה של פוסטים לפייסבוק