בטכניקה שנקראת איי איי די אוקיי שזה אטנשן אינטרס לידה ועד שהם